Menu
Your Cart

DATE FIRMA

Adresa: Str. Floare de Gheata nr. 9, Bucuresti, 052834 - Sector 5 (Prelungirea Ghencea)

Nr.ord.reg.com./an: J40/4273/1991

C.I.F.: RO405799

Cont BCR: RO23 RNCB 0076 0294 1460 0001

Cont FIRST BANK : RO37 PIRB 4236 7461 8600 1000

Capital social: 3.400 lei

PROTECTIA DATELOR conform GDPR

S.C. Electronic Design & Consulting Goup srl colectează şi prelucrează datele cu caracter personal în cadrul platformei www.edcg.ro conform Politicii privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în firma nostra, document disponibil pe site.

Consimţământul pentru primirea de Comunicări Comerciale este dat de Client şi/sau Utilizator conform Politicii privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal. Detalii cu privire la prelucrarea datelor în vederea transmiterii de Comunicări Comerciale privind Produsele, inclusiv condiţiile de dezabonare, se găsesc în Politica privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în firma noastra, document disponibil pe site.

E-mail: protectiadatelor@edcg.ro